Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» που προσφέρεται από το Κέντρο Επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool απευθύνεται:

 1. Σε στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών που ασχολούνται με την συλλογή , επεξεργασία, και αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων (οικονομικοί , Διοίκηση, marketing, τεχνικοί , υπεύθυνοι ασφαλείας ή εσωτερικού ελέγχου).
 2. Σε όσους επιθυμούν να στελεχώσουν την θέση του εσωτερικού ή εξωτερικού Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε παντός είδους ιδιωτικό ή δημόσιο Οργανισμό.
 3. Επίσης απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες, του κλάδου οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο το βιογραφικό τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, και ικανότητες σχετικά με το νέο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα πρέπει από εδώ και στο εξής να εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στους καταρτιζόμενους ένα σημαντικό γνωστικό εφόδιο στο σύγχρονο πεδίο εργασίας. Η ανάγκη πιστοποίησης ως προαπαιτούμενο  για την πρόσληψη ως Υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και η ανανέωση των γνώσεων των ανθρώπων που είδη εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα αυξάνεται συνεχώς. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του Σεμιναρίου θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα εξής:

Με την ολοκλήρωση της πρώτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • Να γνωρίζουν το αντικείμενο και τους στόχους του κανονισμού.
 • Να προσδιορίζουν το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του.
 • Να κατανοήσουν βασικούς ορισμούς που αφορούν τον κανονισμό.
 • Να εστιάζουν στις βασικές αρχές του κανονισμού.
 • Να αναγνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα του Υποκειμένου.

 

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • Να γνωρίζουν τις γενικές υποχρεώσεις του Υπευθύνου επεξεργασίας.
 • Να προσδιορίζουν τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με την προστασία δεδομένων.
 • Να πραγματοποιούν εκτίμηση αντικτύπου .
 • Να γνωρίζουν τα καθήκοντα του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.
 • Να κατανοήσουν την χρησιμότητα των Κωδίκων δεοντολογίας και την έννοια της πιστοποίησης των φυσικών προσώπων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Με την ολοκλήρωση της τρίτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • Να γνωρίζουν τι ισχύει σχετικά με τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων ιδιαίτερα προς τρίτες χώρες.
 • Να διακρίνουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών
 • Να αντιλαμβάνονται την σημασία της συνεργασίας και συνεκτικότητας μεταξύ των Αρχών.
 • Να γνωρίζουν τι προβλέπεται σχετικά με προσφυγές και κυρώσεις των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων.
 • Να γνωρίζουν διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας.

 

Με την ολοκλήρωση της τέταρτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδίου δράσης στα πλαίσια των απαιτήσεων του γενικού κανονισμού.
 • Να περιγράφουν τα βήματα υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου.
 • Να αναλύουν το ρόλο του Υπεύθυνου επεξεργασίας μέσα στο σχέδιο δράσης.
 • Να εξάγουν συμπεράσματα και να καθορίζουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης ορθής εφαρμογής του σχεδίου δράσης-συμμόρφωσης .

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου καθώς και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

Με χρήση  e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τις παρουσιάσεις καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

Η έναρξη του σεμιναρίου πραγματοποιείται άμεσα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και της ACTA  πτυχίο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

tableGDPR

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

 

Διαπιστευμένο πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο Αττικής προσφέρει την πιστοποίηση «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» που ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely