Τουριστικός Αντιπρόσωπος - Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα «Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού» Γραφείου που προσφέρεται από το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool απευθύνεται σε υφιστάμενους υπάλληλους που εργάζονται σε τουριστικά γραφεία ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά οργανώνοντας τουριστικά πακέτα. Επίσης απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι τώρα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο επάγγελμα και τέλος σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει την αναγνωρισμένη πιστοποίηση της ACTA με σκοπό την ενίσχυση του βιογραφικού του.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο κύριος στόχος του προγράμματος που προσφέρει το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής είναι η ουσιαστική διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Επιπλέον στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία των τουριστικών γραφείων, καθώς και η ανάλυση της σχέσης των γραφείων με τις συνεργαζόμενες με αυτά τουριστικές επιχειρήσεις και τα συναφή επαγγέλματα, που οδηγεί σε κατανόηση της λειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας.

Ένας ακόμη στόχος είναι η απόκτηση όλων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, που θα δώσουν στους μετέχοντες στην ικανότητα να διοργανώνουν τουριστικά πακέτα και να συμμετέχουν στην διοργάνωση συνεδρίων: ταυτόχρονα θα ενισχύσει τις γνώσεις τους σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων του τουριστικού γραφείου, ώστε να εκπαιδευθούν καλύτερα και να λειτουργήσουν επαρκέστερα, προς όφελος των επιχειρήσεων στις οποίες θα εργασθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, οι Αεροπορικές εταιρείες και οι Τουριστικές επιχειρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και απασχολούν μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στον κλάδο. Η ζήτηση καταρτισμένων στελεχών από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι μεγάλη και το κενό που υπάρχει διευρύνεται συνεχώς. Αυτό ακριβώς το κενό, έρχεται να καλύψει το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Οι ενότητες που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Στο τέλος της θεματικής ενότητας 1, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:
• Να γνωρίζουν βασικές αρχές του τουρισμού καθώς και την συμβολή του επαγγέλματος του ταξιδιωτικού πράκτορα στην ελληνική οικονομία, αλλά και τις προοπτικές του.
• Να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν τα τουριστικά γραφεία.
• Να ορίζουν τα είδη των τουριστικών γραφείων, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
• Nα πραγματοποιούν κρατήσεις στα ξενοδοχεία και να εκδίδουν voucher.
• Να συνεργάζονται με επιτυχία με ξενοδοχεία, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς και μετακίνησης ταξιδιωτών, αρχηγούς, ξεναγούς και άλλα τουριστικά γραφεία προς όφελος του τουριστικού γραφείου.

2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- ΑΚΤΟΠΟΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Στο τέλος της θεματικής ενότητας 2, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα είδη του αεροπορικού ταξιδιού (Type of journey)
• Να αναγνωρίζουν τα οφέλη από την χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket)
• Να χρησιμοποιούν το φωνητικό αλφάβητο και τις λοιπές κωδικοποιήσεις
• Να γνωρίζουν τις δυνατότητες των συστημάτων κρατήσεων , GDS
• Να κατανοούν τη διαδικασία αεροπορικών και ακτοπλοϊκών κρατήσεων

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ
Στο τέλος της θεματικής ενότητας 3, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργία του δικτύου διανομής του τουριστικού προϊόντος και να κατανοούν το ρόλο και τη σχέση των εμπλεκομένων στο τουριστικό κύκλωμα: προμηθευτών, διοργανωτών, ταξιδιωτικών πρακτόρων, ταξιδιωτών.
• Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια δημιουργίας των ατομικών και των ομαδικών τουριστικών πακέτων.
• Να σχεδιάζουν, να διοργανώνουν και να κοστολογούν τα τουριστικά πακέτα μεμονωμένων ταξιδιωτών

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στο τέλος της θεματικής ενότητας 4, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:
• Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του επαγγελματικών και επιχειρηματικών ταξιδιών
• Να αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις της αγοράς του συνεδριακού τουρισμού
• Να αναγνωρίσουν τρόπο σχεδιασμού των ταξιδιών κινήτρων
• Να εξοικειωθούν με τον τρόπο διοργάνωσης ενός συνεδρίου

5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Στο τέλος της θεματικής ενότητας 5, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:
• Να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για αεροσκάφη
• Να ονομάζουν τους τύπους αεροπορικών εταιριών
• Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία
• Να διακρίνουν τις αρχές του αεροδρομίου
• Να γνωρίζουν την βασική ορολογία εξυπηρέτησης επιβατών αεροδρομίου
• Να κατανοούν και να κατονομάζουν τις υπηρεσίες εξυπηρετήσεως αεροδρομίων.

6. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Στο τέλος της θεματικής ενότητας 6, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τον ενδεικνυόμενο τρόπο προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών του γραφείου
• Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν την διαδικασία της κράτησης βήμα προς βήμα, καθώς και την τηλεφωνική τεχνική.
• Να διαχειρίζονται τις αντιρρήσεις και τα παράπονα των πελατών

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Στο τέλος της θεματικής ενότητας 7, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:
Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα που αφορούν τα κλασικά και διαδικτυακά τουριστικά γραφεία καθώς και τα γραφεία μέλη της ΙΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο πτυχίο «Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου» της ACTA.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

tour yp

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

esydΔιαπιστευμένο πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

 Η ειδικότητα «Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου» που προσφέρει το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely