Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα «Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)» την οποία προσφέρει το Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων της Techschool αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο και να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους και αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

Προ απαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

Α) Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχει παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον 80 ωρών

ΣΚΟΠΟΣ

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με:
• τις έννοιες και τις θεωρίες που αφορούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επιλογής
• τη σημασία της επιστημονικής ενημέρωσης από κλάδους που μελετούν την καταναλωτική συμπεριφορά
• τα κυριότερα ευρήματα των συμπεριφορικών οικονομικών που σχετίζονται με το merchandising
• τις έννοιες με συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής για το merchandising

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Το merchandising αποτελεί τον πιο ευαίσθητο κρίκο της αλυσίδας τροφοδοσίας του ραφιού. Είναι ο τόπος στον οποίο συναντώνται οι επιθυμίες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών: λιανεμπόρων, προμηθευτών, παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών που μάλλον αγνοούν πόσο πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. είναι η συνεχής παρακολούθηση και η σωστή λειτουργία του ραφιού. To merchandising προσφέρει σημαντική βοήθεια, αφού μέσω του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων εξασφαλίζει τη σωστή θέση των προϊόντων, τη μέτρηση του stock, την καταγραφή των ελλείψεων και την προτεινόμενη παραγγελία προς τον λιανέμπορο.

Οι Θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν στο Σεμινάριο είναι οι εξής:

1. Η Προσωπική Πώληση
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσουν την έννοια της προσωπικής πώλησης και τη σημαντικότητα της ως εργαλείο του μάρκετινγκ
• αναγνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους προσωπικής πώλησης
• συζητήσουν τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού πωλητή
• κατανοήσουν το ρόλο, τα καθήκοντα και την περιγραφή θέσης εργασίας ενός πωλητή

2. Η Διαδικασία Προσωπικής Πώλησης
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• αναλύσουν τα στάδια της διαδικασίας πώλησης
• συζητήσουν τις τεχνικές πώλησης
• κατανοήσουν τις αντιρρήσεις του πελάτη
• αναγνωρίσουν τη σημασία της σωστής προετοιμασίας του πωλητή και της εξυπηρέτησης του πελάτη μετά την πώληση
• εφαρμόσουν τις τεχνικές κλεισίματος της πώλησης

3. Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων και Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• περιγράψουν τη διαδικασία διαχείρισης και εκτέλεσης παραγγελίας
• αντιληφθούν τη σημασία χρήσης συστημάτων ERP
• κατανοήσουν την έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας
• συζητήσουν τους λόγους που οι εταιρείες διατηρούν αποθέματα, τους βασικούς τύπους αποθεμάτων και μεθόδους μείωσης τους
• κατανοήσουν τη χρησιμότητα της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις
• περιγράψουν τη διαδικασία έρευνα αγοράς
• αναγνωρίσουν τις έννοιες που σχετίζονται με τους Δείκτες Λιανικού Εμπορίου (Retail Index)

4. Στοχοθέτηση και Παρακολούθηση Πορείας Πωλήσεων
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν την έννοια της δυναμικότητας της αγοράς
• διαχειριστούν θέματα σχετικά με την πρόβλεψη και τους στόχους πωλήσεων
• αντιληφθούν τα σταθερά και τα μεταβλητά κόστη της επιχείρησης και την ανάλυση νεκρού σημείου
• κατανοήσουν τους Βασικούς Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI/Key Performance Indicators) μιας επιχείρησης
• συζητήσουν τις βασικές αρχές του CRM

5. Βασικές Αρχές Merchandising
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν την έννοια του merchandising και το ρόλο του στις πωλήσεις ενός καταστήματος
• συζητήσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση του χώρου ενός καταστήματος και της τοποθέτησης των προϊόντων
• κατανοήσουν το ρόλο και τα καθήκοντα του merchandiser
• αντιληφθούν τις βασικές αρχές των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν τα πλάνα προβολής των προϊόντων στα καταστήματα

6. Το Merchandising και η Ζήτηση των προϊόντων
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της μικροοικονομικής για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της καταναλωτικής ζήτησης
• αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και ανάδειξη της σημασίας τους για το merchandising
• κατανοήσουν το φαινόμενο του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και τη σύνδεσή του με το merchandising

7. Μηχανισμοί του Merchandising
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν τους βασικούς μηχανισμούς του merchandising
• συζητήσουν θέματα σχετικά με την τοποθέτηση των προϊόντων στο ράφι και την προβολή τους εντός του καταστήματος
• κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία του Visual Merchandising (VM), όπως οι κτηριακές εγκαταστάσεις, η βιτρίνα και το design του καταστήματος.
• αντιληφθούν τη σημασία της ατμόσφαιρας ενός καταστήματος, τα στοιχεία της μουσικής, του φωτισμού και των χρωμάτων και πως αυτά επηρεάζουν την συμπεριφορά των πελατών

8. Το Merchandising και τα Συμπεριφορικά Οικονομικά
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσουν τις έννοιες και τις θεωρίες που αφορούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επιλογής
• Κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής ενημέρωσης από κλάδους που μελετούν την καταναλωτική συμπεριφορά
• Περιγράφουν τα κυριότερα ευρήματα των συμπεριφορικών οικονομικών που σχετίζονται με το merchandising
• Κατανοούν τις έννοιες με συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής για το merchandising

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο πτυχίο «Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου της ACTA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

prowth

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

Διαπιστευμένο πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

esydΗ ειδικότητα «Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (merchandiser)» που προσφέρει το Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων της Techschool με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής  ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely