Εξωτερικός Πωλητής

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα «Εξωτερικός πωλητής» αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Επίσης αφορά αυτούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε αυτό το κομμάτι πωλήσεων έχοντας στο βιογραφικό τους την αναγνωρισμένη πιστοποίηση του Εξωτερικού πωλητή της ACTA.

Προ απαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

Α) Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχει παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον 80 ωρών

ΣΚΟΠΟΣ

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου που προσφέρει το Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων της Techschool είναι τα Στελέχη των Πωλήσεων να έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να χειρίζονται όλα τα στάδια της διαδικασίας της πώλησης, με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση. Περιλαμβάνονται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του Πωλητή με ιδιαίτερο βάρος στο χαρακτηριστικό του εξωτερικού πωλητή που είναι να βγαίνει καθημερινά έξω και να μιλάει με επιχειρήσεις ή καταναλωτές για προϊόντα ή υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σεμιναρίου ο εξωτερικός πωλητής ή ο υποψήφιος εξωτερικός πωλητής , πλέον θα διαθέτει ιδιαίτερο προσωπικό και εταιρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα ενδυναμώθει το επαγγελματικό του κύρος και θα κερδίζει μέρα με τη μέρα το σεβασμό της αγοράς , αναπτύσσοντας μεθοδικά και αποτελεσματικά επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές. Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν στο σεμινάριο είναι οι εξής:

1. Το Μάρκετινγκ στις πωλήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • εφαρμόσουν το γενικότερο πλαίσιο του μάρκετινγκ
 • κατανοήσουν τη σημασία της πελατοκεντρικής προσέγγισης κάθε επιχείρησης
 • περιγράψουν τις λειτουργίες της Διοίκησης Μάρκετινγκ
 • εφαρμόσουν ένα πλάνο μάρκετινγκ
 • αναλύσουν την έννοια της βέλτιστης γνώσης του ανταγωνισμού

2. Τμηματοποίηση της Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • συζητήσουν την αναγκαιότητα της διαδικασίας τμηματοποίησης της αγοράς, στόχευσης και τοποθέτησης
 • περιγράψουν την έννοια και τα κριτήρια της τμηματοποίησης
 • αναλύσουν τη σημασία της στόχευσης σε συγκεκριμένη αγορά-στόχος (target group)
 • καταλάβουν την έννοια της τοποθέτησης του προϊόντος και τις εναλλακτικές στρατηγικές διαφοροποίησης και τοποθέτησης προϊόντων

3. Ο ρόλος της Επικοινωνίας στις Πωλήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • αντιληφθούν τη σημασία της σωστής επικοινωνίας στη δουλειά του πωλητή και να περιγράψετε τα στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας
 • κατηγοριοποιήσουν τα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία και να αντιληφθείτε τη σημασία της ενεργητικής και συμμετοχικής ακοής
 • αντιληφθούν την αξία της φωνητικής επικοινωνίας
 • εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της γλώσσας σώματος και να γνωρίζετε τις βασικές αρχές των Νευροπωλήσεων και του Νεύρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)

4. Προσωπική Πώληση

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • αξιολογήσουν την έννοια της προσωπικής πώλησης
 • περιγράψουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού πωλητή
 • κατανοήσουν το ρόλο, τα καθήκοντα, την περιγραφή θέσης εργασίας και τις στρατηγικές ενός πωλητή
 • εφαρμόσουν τα στάδια της διαδικασίας πώλησης, τις τεχνικές πώλησης
 • κατηγοριοποιήσουν τις αντιρρήσεις του πελάτη και να αναγνωρίσουν τη σημασία της σωστής προετοιμασίας του

5. Έρευνα Αγοράς

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τη χρησιμότητα της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις
 • κατηγοριοποιήσουν τις πηγές πληροφοριών σε πρωτογενείς και δευτερογενείς
 • περιγράψουν τη διαδικασία έρευνα αγοράς
 • αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
 • αξιολογήσουν τις διαφορετικές μεθόδους συλλογής δεδομένων
 • κατανοήσουν τη διαδικασία και τα σύγχρονα συστήματα πρόβλεψης πωλήσεων

6. Διαδικασία Διαγωνισμών

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • περιγράψουν τα στάδια και τις ενέργειες στη διαδικασία διαγωνισμών
 • κατανοήσουν τους τύπους διαγωνισμών
 • διαχειριστούν τη διαδικασία υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς
 • συζητήσουν την αξιολόγηση προσφορών
 • κατανοήσουν τις επιπτώσεις της ασυνέπειας του προμηθευτή

7. Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εξετάσουν τα κρίσιμα θέματα της διαχείρισης παραγγελιών και της διαχείρισης αποθεμάτων της επιχείρησης.
 • Εξετάσουν τους στόχους και την διαδικασία διενέργειας έρευνας
 • Εστιάσουν στις έρευνες εμπορίου που σχετίζονται με την εργασία του εξωτερικού πωλητή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο πτυχίο Εξωτερικός Πωλητής της ACTA.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

ex pw

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

esydΗ ειδικότητα Εξωτερικός Πωλητής που προσφέρει το Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely