Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η πιστοποίηση «Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών» που προσφέρει το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο , και να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο το Βιογραφικό τους σημείωμα.

Προ απαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

α) Απόφοιτος ΑΕΙ , ΤΕΙ, ΙΕΚ σχολής πληροφορικής

β) ή συναφούς αντικειμένου

ΣΚΟΠΟΣ

Ο βασικός στόχος είναι να μπορεί να αναπτύσσει ο καταρτιζόμενος στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες και να κατανοεί τον τρόπο και τις τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο Αττικής προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το διαδίκτυο που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών, ψυχαγωγία, ενημέρωση και επικοινωνία. Πώς όμως δημιουργούνται οι ιστοσελίδες; Ποια είναι η διαφορά ενός blog και ενός δικτυακού τόπου; Γιατί κάποιες σελίδες είναι δυναμικές και κάποιες στατικές; Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο αφορά την απόκτηση βασικών γνώσεων υλικού και λογισμικού και θεμάτων που σχετίζονται με την κωδικοποίηση της πληροφορίας και τους τύπους δεδομένων, την κατανόηση των αλγοριθμικών δομών και τη χρήση βάσεων δεδομένων. Η έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάπτυξης ιστοσελίδων και καλύπτεται η ανάπτυξη στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων με HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

1. Εισαγωγή στο λογισμικό και την ανάπτυξη εφαρμογών
Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει:
• Να κατανοούν την έννοια του Λογισμικού και του Υλικού
• Να εξηγούν τη διαφορά μεταξύ εμπορικού και ελεύθερου λογισμικού
• Να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία λογισμικού
• Να γνωρίζουν τον τρόπο κωδικοποίησης της πληροφορίας
• Να αντιλαμβάνονται τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές
• Να κατανοούν τις βασικές κατηγορίες δεδομένων που υπάρχουν στους υπολογιστές
• Να χρησιμοποιούν τις βασικές αλγοριθμικές δομές σε μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού
• Να κατανοούν το ρόλο των βάσεων δεδομένων
• Να χρησιμοποιούν την SQL

2. Ανάπτυξη ιστοσελίδων
Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει:
• Να γνωρίζουν το ρόλο των δικτύων στην καθημερινότητα
• Να αναλύουν τις βασικές κατηγορίες και αρχιτεκτονικές δικτύων
• Να κατανοούν την έννοια των πρωτοκόλλων
• Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας του μοντέλου πελάτη εξυπηρετητή
• Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου
• Να αναπτύσσουν σελίδες σε HTML, CSS και JavaScript

3. Τεχνολογίες για δυναμικές ιστοσελίδες και άλλα σύγχρονα θέματα
Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει:
• Να κατανοούν τον τρόπο ανάπτυξης δυναμικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
• Να αναπτύσσουν εφαρμογές στην PHP
• Να χρησιμοποιούν τη MySQL μέσα από ιστοσελίδες
• Να κατανοούν το ρόλο των CMS, των Blogs και των υπηρεσιών νέφους
• Να κατανοούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και της ACTA  πτυχίο «Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

webdesign

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

 

Διαπιστευμένο πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

esydΤο κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο Αττικής προσφέρει την πιστοποίηση «Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών» που  ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely